Aktuality

Rok 2019-2023 - došlo ke změně poradců chovu pro jednotlivá plemena .

po výstavě dne 3.6.2023 od 12,00 proběhne mimořádná Valná hromada. Jediný bod k projednání je doplnění stanov o dodržování zákonu 246/1992 Sb., především ustanovení § 4 písmeno g.

Rádi bychom vás pozvali na Klubovou výstavu bez KV (CAC) konanou 6.5.2023 v arelu výstavitě Flora, Olomouc (rozhodčí Zatyko Mayerová Eva). Dále nám dovolte, abychom vás pozvali také na Klubovou výstavu KMDPP se zadáváním titulu Klubový vítěz dne 3.6.2023 v areálu Pesoparku, Uhříněves (rozhodčí Olga Dolejšová).

Připomínáme úhradu řádných členských poplatků pro rok 2023, která by měla být provedena nejpozději do 31. března 2023. Upozorňujeme, že poradci chovu mají právo, vyžádat si od žadatele o uchovnění nebo Krycího listu podklad, že má uhrazený poplatek pro příslušný rok.

níže jsme pro vás připravili rozpis kruhu a časový harmonogram pro vystavovaná plemena 17.9.2022, pesopark Uhříněves, na klubovou výstavu. Vzhledem k časovému harmonogramu není nutné pro všechny vystavující, aby byli na místě brzy ráno, avšak myslete na dostatečný časový předstih. Ostatní informace budou zveřejněny v katalogu výstavy.

níže jsme pro vás připravili rozpis kruhu a časový harmonogram pro vystavovaná plemena 4.6.2022, pesopark Uhříněves, na klubovou výstavu se zadáváním titulu Klubový vítěz. Vzhledem k časovému harmonogramu není nutné pro všechny vystavující, aby byli na místě brzy ráno, avšak myslete na dostatečný časový předstih. Ostatní informace budou zveřejněny...

níže jsme pro vás připravili rozpis kruhů a časový harmonogram pro vystavovaná plemena 7.5.2022, výstaviště Flóra, na klubové a specíální výstavě KMDPP. Vzhledem k časovému harmonogramu není nutné pro všechny vystavující, aby byli na místě brzy ráno, avšak myslete na dostatečný časový předstih. Ostatní informace budou zveřejněny v katalogu výstavy....

dne 7.8.2021 se bude na Klubové výstavě v Kladně, po skončení posuzování v kruhu (cca od 13,00 hod), konat volební valná hromada klubu.