Aktuality

Připomínáme úhradu řádných členských poplatků pro rok 2024, která by měla být provedena nejpozději do 31. března 2024. Upozorňujeme, že poradci chovu mají právo, vyžádat si od žadatele o uchovnění nebo Krycího listu podklad, že má uhrazený poplatek pro příslušný rok.

Rádi bychom vás pozvali na Klubovou výstavu bez KV (CAC) konanou 4.5.2024 v areálu výstaviště Flora, Olomouc (rozhodčí Petr Řehánek). Dále nám dovolte, abychom vás pozvali i na Klubovou výstavu KMDPP se zadáváním titulu Klubový vítěz dne 1.6.2024 v areálu Pesoparku, Uhříněves (rozhodčí Milan Plundra).

po výstavě dne 3.6.2023 od 12,00 proběhne mimořádná Valná hromada. Jediný bod k projednání je doplnění stanov o dodržování zákonu 246/1992 Sb., především ustanovení § 4 písmeno g.

Rádi bychom vás pozvali na Klubovou výstavu bez KV (CAC) konanou 6.5.2023 v arelu výstavitě Flora, Olomouc (rozhodčí Zatyko Mayerová Eva). Dále nám dovolte, abychom vás pozvali také na Klubovou výstavu KMDPP se zadáváním titulu Klubový vítěz dne 3.6.2023 v areálu Pesoparku, Uhříněves (rozhodčí Olga Dolejšová).

níže jsme pro vás připravili rozpis kruhu a časový harmonogram pro vystavovaná plemena 17.9.2022, pesopark Uhříněves, na klubovou výstavu. Vzhledem k časovému harmonogramu není nutné pro všechny vystavující, aby byli na místě brzy ráno, avšak myslete na dostatečný časový předstih. Ostatní informace budou zveřejněny v katalogu výstavy.

níže jsme pro vás připravili rozpis kruhu a časový harmonogram pro vystavovaná plemena 4.6.2022, pesopark Uhříněves, na klubovou výstavu se zadáváním titulu Klubový vítěz. Vzhledem k časovému harmonogramu není nutné pro všechny vystavující, aby byli na místě brzy ráno, avšak myslete na dostatečný časový předstih. Ostatní informace budou zveřejněny...

níže jsme pro vás připravili rozpis kruhů a časový harmonogram pro vystavovaná plemena 7.5.2022, výstaviště Flóra, na klubové a specíální výstavě KMDPP. Vzhledem k časovému harmonogramu není nutné pro všechny vystavující, aby byli na místě brzy ráno, avšak myslete na dostatečný časový předstih. Ostatní informace budou zveřejněny v katalogu výstavy....