Kontakt  -  Klub malopočetných dogovitých plemen psů

Předseda: 

Maršálek Zdeněk

Na Homolce 13, 150 00 PRAHA

mobil: + 420 602 306 803
E-mail: marsalek.z@seznam.cz  
Bonitace konzultujte s předsedou klubu nebo 
s příslušnými poradci chovu. 

O krycí list žádejte prosím dle plemena tyto příslušné poradce chovu:

Změna od 1.2.: Hlavní poradce chovu, chovatelský servis pro nečleny klubu:  

Ing. Eva Zatyko Mayerová 

Rychvald 1721, 735 32 RYCHVALD

mobil: +420 603 940 639

pro plemena: Argentínská doga, Dánská doga-BroholmerNeapolský  mastinShar-Pei, Brazilská fila, Středoasijský pastevecký pes


Dospěl Jiří

Na louce 1, 273 51 Štoky - Unhošť 

pro plemeno: Cane Corso

E-mail: dospeljirka@centrum.cz
Mobil: +420 602 320 257Ing. Jánoši Renald 

Hraniční 119, 691 41 Břeclav 

Mobil: +420 603 311 516 

pro plemeno: Tosa Inu

Ing. Michaela Kaplanová (Mrázková)

předsedkyně dozorčí rady

Tylova 111, 533 03 DAŠICE
E-mail: dekamastino@gmail.com

Mobil: +420 602 184 189
pro plemeno: Španělský mastin Bordeauxská doga

Ing. Wieder Patrik 

Hlinská 35, 747 33 Oldrišov
E-mail: patrikwieder@centrum.cz  

mob.: 737 258 563

pro plemeno: Mastiff


Szaniszló Attila
Týnec 19, 294 41 Dobrovice
pro plemeno
: Bullmastiff