Kontakt  -  Klub malopočetných dogovitých plemen psů

Předseda: 

Maršálek Zdeněk

Na Homolce 13, 150 00 PRAHA

mobil: + 420 602 306 803
E-mail: marsalek.z@seznam.cz  
Bonitace konzultujte s předsedou klubu nebo 
s příslušnými poradci chovu. 


O krycí list žádejte prosím dle plemena tyto příslušné poradce chovu:

Změna od 1.2.: Hlavní poradce chovu, chovatelský servis pro nečleny klubu:  

Ing. Eva Mayerová 

Rychvald 1721, 735 32 RYCHVALD

mobil: +420 603 940 639

pro plemena: Argentínská doga, Dánská doga-BroholmerNeapolský  mastinShar-Pei, Brazilská fila, Středoasijský pastevecký pes, Tosa Inu

Hlavní poradce chovu jmenuje a odvolává ostatní  poradce chovu.Od 10.3.2024 je novým PCH: 

Dospěl Jan

Svárovská 273, 273 51 ČERVENÝ ÚJEZD

pro plemeno: Cane Corso

E-mail: jandospel@icloud.com 
Mobil: +420 607 394 695


Ing. Michaela Kaplanová - předsedkyně dozorčí rady

Tylova 111, 533 03 DAŠICE
E-mail:
dekamastino@gmail.com

Mobil: +420 602 184 189
pro plemeno: Španělský mastin Bordeauxská doga


Ing. Wieder Patrik 

Hlinská 35, 747 33 Oldrišov
E-mail: patrikwieder@centrum.cz  

mob.: 737 258 563

pro plemeno: Mastiff


Szaniszló Attila

Týnec 19, 294 41 Dobrovice
pro plemeno
: Bullmastiff

E-mail: haszanivendy@gmail.com

Mobil: +420 606 530 837