Odkazy

Zajímavé odkazy:

Českomoravská kynologická unie <www.cmku.cz> - tato webová stránka obsahuje všechny základní informace pro české chovatele. K dispozici jsou seznamy všech pořádaných výstav psů v České republice, vyhlášky, směrnice a řády vydané ČMKU, postup jak založit novou chovatelskou stanici, informace o šampionátech a uznaných šampionech, informace o plemenné knize a další.

The Fédération Cynologique Internationale - FCI <https://fci.be/en/> - tato webová stránka poskytuje informace o získaných oceněních CACIB, seznamy plánovaných mezinárodních výstav, poskytuje originální dokumenty vydané FCI - standardy, směrnice a další informace. 

Slovenská kynologická jednota <https://skj.sk/phpmenu.php> - na stránce můžeme najít kalendář výstav psů konaných na Slovensku, podmínky pro splnění šampionátů, seznamy získaných šampionátů, řády a směrnice týkající se chovu psů na Slovensku.

Polský kynologický svazek <https://zkwp.pl/> - najdeme tu kalendář výstav psů konaných v Polsku, podmínky pro splnění šampionátů,  řády a směrnice týkající se chovu psů v Polsku atd..

Slovenská kynologická jednota <https://skj.sk/> - najdeme tu kalendář výstav psů konaných na Slovensku, podmínky pro splnění šampionátů, řády a směrnice týkající se chovu psů na Slovensku atd..

Odkazy na webové stránky chovatelských stanic:

= kliknutím na CHS přejdete na konkrétní webovou stránku


Argentinská doga

Bordeauxská doga
CHS Z Oříšků
CHS Le Premier Amour

Brazilská fila
CHS Z Andělského údolí
CHS FI - IT
CHS Vládce Dvora 

Bullmastiff

Cane Corso
CHS GEORG CZ

Dánská doga (Broholmer)
Mastiff
CHS Vendryňský Ši-Mon
CHS od Zpívajících sosen 
CHS Vendryňský Ši-Mon
CHS De Albis Rhapsody 

Neapolský mastin

CHS Gold Kou Pei
CHS Tabat
CHS z Jan-Zde-Ku
CHS Orikou Kennel, 

Středoasijský ovčák
CHS Atlyn-Depe

Španělský mastin
CHS Almapura

CHS Leon del Mastsabe

Tosa Inu