Informace získané k novému DOGOFFICE.cz

07.10.2019

Informace zveřejněné ČMKU 4.11.2019

V příloze naleznete podrobnou uživatelskou příručku pro aktivaci osobního účtu v aplikaci dogoffice.cz a pro přihlašování psů na výstavy.
Připojený soubor: 472-nova-verze-dogoffice.cz-5.pdf (1644 kB)


Další informace poskytnuté z ČMKU k dne 22.10.2019

Určeno vystavovatelům, uživatelům systému dogoffice.cz

Vzhledem k častým a opakujícím se dotazům na přihlašování do nové aplikace dogoffice.cz sdělujeme:

  • V těchto dnech postupně odchází uživatelům odkaz a návod na nové přihlášení. Pokud vám dosud nepřišel, jste v pořadí - systém má cca 66000 uživatelů a pokyny není možné odeslat hromadně, aby nebyly vyhodnoceny jako spam. Denně odchází 9500 výzev k aktivaci účtu.
  • Token (= nové uživatelské jméno a výzva k obnově hesla), který obdržíte, má platnost 1 hodinu (je to uvedeno i v průvodním textu), není tedy možné využít jej pro aktivaci např. další den - v tomto případě je třeba vyžádat přes zaslaný odkaz token znovu.Pokud token nedorazil, proveďte prosím nový pokus. Platný token je ten, který vám dorazil jako poslední.
  • Pokud máte ve vašem počítači uložené původní uživatelské jméno, nezapomeňte jej při prvním hlášení do nové aplikace změnit na nově zaslané jméno.
  • V případě, že jste měli v původním systému více profilů, které nebylo možné spojit, a nezobrazují se vám uložení psi, informujte prosím programátory prostřednictvím "hlášení chyb".
  • Psy, u kterých je uveden jiný majitel, je možné do profilu vložit pouze se svolením evidovaného majitele (sdílení psa).
  • Pro přístup do původní verze dogoffice.cz pro výstavy do konce roku 2019 platí původní přihlašovací údaje.
  • Prosíme, čtěte si pečlivě průvodní informace zasílaných e-mailů a při aktivaci nového účtu postupujte podle zaslaného postupu. Předejdete tím zbytečným nedorozuměním.
Zdroj: https://www.cmku.cz/cz/novinky-148 

Informace poskytnuté 18.10.2019 z ČMKU K novému dogoffice.cz:

Informace jsou určeny vystavovatelům, uživatelům dogoffice.cz. V příloze naleznete podrobný návod pro přihlášení do nového systému dogoffice.cz. Další funkcionality budou do systému postupně přidávány.
Připojený soubor: 468-nova-verze-dogoffice.cz-3.pdf


Vážení členové,

z ČMKU přišla informace, že dne 6.10.2019 proběhlo přesměrování webu dogoffice.cz na nový server. Tento úkon si bohužel vyžádal časově omezenou nedostupnost systému.V současnosti probíhá zavádění dalších částí upgradu systému. Omlouváme se za případné technické problémy při nasazování nového systému, budeme se samozřejmě snažit, aby k jakýmkoli omezením docházelo co nejméně.V současnosti je v provozu původní aplikace, do které je možné vstoupit proklikem na "DOGOFFICE 2019". Pod tímto odkazem naleznete výstavy konané do konce roku 2019. Postupy pro aktivaci výstav na rok 2020 Vám zašleme v samostatné informaci ihned, jak bude systém výstav uveden do aktivního provozu. Kalendář krajských, oblastních, klubových a speciálních výstav pro rok 2020 bude na internetových stránkách ČMKU zveřejněn ihned po zprovoznění systému výstav v dogoffice.cz.

S pozdravem

Ivana Jarošová, sekretariát ČMKU
Maškova 3, 182 53 Praha 8cmku@cmku.cztel.: 234221371

Informace převzaté z ČMKU pro vás připravila Ing. Michaela Kaplanová