Připomínáme!!!

01.07.2013

Znovu všem chovatelům připomínáme, že psi a feny pokud mají být použití v chovu, musí doložit výsledek DKK. DKK nesmí být horší jako stupeň 3 (HD D). Toto se týka i jedinců dříve uchovněných. (Dle rozhodnutí valné hromady ze dne 31.3.2007 článek 6). 

Komise pro chov a zdraví z 5. 10. 2009 ČMKU obdržela některé uzavřené smlouvy o jednotných chovných podmínkách mezi Klubem málopočetných dogovitých plemen (KMDPP) a samostatnými kluby pro jednotlivá plemena, další jsou v jednání. Všechny tyto kluby a pracoviště plemenných knih byly upozorněny na zákaz chovu na jedincích se stupněm dysplazie 4 (HD E). U používaných chovných jedinců molossoidních plemen musí být doložen výsledek HD.Na výborové schůzi dne 31.5. 2008 v Hradci Královém, (za účasti Ing. H. Petrusová hlavní poradce chovu, J. Dospěl jednatel a Z. Maršálek předseda klubu), byly projednány nové podmínky pro zařazování do chovu.
Plemena zastřešená Klubem málopočetných dogovitých plemen psů podléhají níže uvedenému postupu pro zařazení do chovu. Základní podmínky pro zařazení do chovu:
  • absolvování posouzení, zda posuzovaný jedinec nevykazuje vylučující vady ve smyslu platného standardu FCI a Mezinárodního chovatelského řádu FCI,
  • toto posouzení lze vykonat po dovršení věku 15-ti měsíců v den uchovnění daného jedince, chovnost je platná po dovršení 18-tého měsíce věku,
  • doporučena zkouška povahy, povahovou zkoušku je možno na žádost majitele opakovat,
  • zápis DKK do PP na základě vyhodnocení oprávněným MVDr. v případě podstoupení kontroly RTG, DKK nebo DLK,
  • jedinci, u kterých je prokázána těžká dysplazie (4 i jednostranně) nebudou zařazeny do chovu,
  • komise provede zápis do PP s výsledkem (NE)SPLNIL PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO CHOVU, dále zápis bude obsahovat: datum a místo konání, otisk razítka klubu a podpis poradce chovu nebo vedoucího komise.
Toto rozhodnutí se nevztahuje na plemena Anglický mastif a Sharpei, tyto plemena, nadále podléhají na základě dohod mezi kluby, bonitaci. 

Toto rozhodnutí nabývá platnost dne 1. července 2008.